Bel voor Gratis hulp bij letselschade
0570 - 511120

1 Gratis eerste advies

Wanneer u vragen heeft over letselschade, kunt u op iedere door u gewenste wijze contact met ons opnemen. Wij zullen uw vragen geheel vrijblijvend en gratis beantwoorden.

Wanneer tijdens het eerste contact blijkt dat u mogelijk recht heeft op vergoeding van uw schade, maken we indien u dat wenst een afspraak voor een persoonlijk vervolggesprek.

2 Gratis persoonlijk gesprek met letselschadespecialist

Tijdens het eerste persoonlijke gesprek, dat zowel bij u thuis of op kantoor kan plaatsvinden, zullen we geheel vrijblijvend de mogelijkheden met u bespreken tot het verhalen van uw schade. Zaken die daarbij aan de orde zullen komen, zijn:

  • Wat is letselschade en wat kunnen we voor u betekenen
  • De toedracht van het ongeval en de aansprakelijkheid
  • Uw opgelopen letsel en uw medische behandeling
  • Zaken waar u op het werk en privé tegenaan loopt
  • Door u gemaakte kosten/gemiste inkomsten

Wanneer u na afloop van het gesprek besluit om samen met ons uw letselschade te gaan verhalen, zullen we u ter goedkeuring een rapportage van het gesprek sturen. Hierin staan alle belangrijke gegevens omtrent uw letselschade, alsmede de gemaakte afspraken, vermeld.

3 Aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Nadat u besloten heeft om ons als belangenbehartiger in te schakelen, zullen wij de (verzekeraar van de) tegenpartij aan de hand van het door u goedgekeurde rapport aansprakelijk stellen. Wij zullen gemotiveerd kenbaar maken waarop de aansprakelijkheid berust en we zullen direct een eerste voorschot op uw schade vragen. Indien nodig, zullen wij eerst aanvullende gegevens (zoals het politierapport) opvragen.

4 Opvragen van relevante (medische) gegevens

Zodra de tegenpartij aansprakelijkheid heeft erkend, zullen wij de medisch adviseur opdracht geven om uw relevante medische gegevens op te vragen. Dit is nodig om een helder beeld te krijgen van de aard en omvang van uw letsel. Uiteraard wordt enkel met uw toestemming informatie opgevraagd en wordt deze informatie strikt vertrouwelijk behandeld.

Daarnaast zullen wij informatie opvragen die nodig is om uw schade in kaart te brengen. U kunt hierbij denken aan nota's van gemaakte kosten, loonstroken, jaaropgaven, etc. Een en ander is volledig afhankelijk van uw specifieke situatie.

5 Vervolgtraject van uw letsel en schade

Wanneer uw letselschade kan worden afgewikkeld, hangt af van de aard en de ernst van uw letsel. In het meest gunstige geval bent u na korte tijd volledig hersteld. In dat geval kan uw letselschade worden afgewikkeld.

Wanneer u echter langdurig klachten houdt, kan uw zaak niet eerder (verantwoord) worden afgewikkeld dan wanneer sprake is van een zogenaamde 'medische eindtoestand'. Deze situatie wordt door de medisch adviseur vastgesteld en houdt doorgaans in dat verbetering van uw letsel niet meer te verwachten valt. De medisch adviseur zal op dat moment adviseren over de verdere afwikkeling van uw letselschade.

Er bestaan verschillende scenario's voor de verdere aanpak;

  1. De medisch adviseurs (van de verzekeraar en van ons) zijn het volledig eens over de toekomstige verwachtingen van uw letsel en de daarbij behorende beperkingen. In dat geval kan uw zaak op basis van deze uitgangspunten worden afgewikkeld.
  2. De medisch adviseurs zijn het niet eens over de medische uitgangspunten en/of ze achten het verstandig om de zaak voor te leggen aan een onafhankelijk medisch topdeskundige. In dat geval zal eerst een medische expertise (onderzoek) plaatsvinden. Aan de hand van de uitkomsten van de expertise kan uw zaak vervolgens worden afgewikkeld.

Aangezien het traject tot aan de afwikkeling soms jaren kan duren, onderhouden wij tijdens deze periode regelmatig contact met u en met de wederpartij. We houden de ontwikkelingen rondom uw herstel en schade nauwlettend in de gaten. Indien gewenst, verzoeken we de aansprakelijke partij om voorschotten aan u te betalen. Tevens zorgen we ervoor dat problemen binnen uw werk en  huishouden zo veel mogelijk worden opgelost.

6 De afwikkeling van uw letselschade

Op het moment dat uw schade kan worden afgewikkeld, zullen we samen met u een begroting van uw totale schade maken. Daarna zullen we de aansprakelijke partij verzoeken om dit totale schadebedrag te voldoen.  Vervolgens kunnen 3 situaties ontstaan:

  1. De aansprakelijke partij is bereid om het gevorderde bedrag te voldoen, waarna uw zaak snel kan worden afgewikkeld.
  2. De aansprakelijke partij is het niet volledig eens met het gevorderde schadebedrag, maar doet wel een tegenbod. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. Er zal een onderhandelingsfase intreden, waarna alsnog overeenstemming kan worden bereikt.
  3. Er kan geen overeenstemming worden bereikt over de omvang van uw schade. In dat geval zullen wij samen met u en onze huisadvocaat de mogelijkheden bespreken tot het opstarten van een gerechtelijke procedure.

7 Nazorg

Nadat uw letselschade is afgewikkeld en u een (groot) geldbedrag ontvangen heeft, kunt u te maken krijgen met vragen over een verantwoorde besteding van uw schadevergoeding. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. kan zorg dragen voor een helder advies door een financieel deskundige.

Altijd persoonlijke begeleiding:
Neem vrijblijvend contact op met

mr. Floor Beekman-Boomkamp
NIVRE Register-Expert personenschade
0570 - 511120
Fred Zwarts
Expert personenschade
0570 - 511120
mr. Vivian van der Linde
NIVRE Register-Expert personenschade
0570 - 511120
Contact

Beoordeling door onze clienten

Deskundig en juridische hulp bij letselschade

Verkeersletselschade

Was u betrokken bij een verkeersongeval? Dan komt er veel op u af. Wij denken graag kosteloos met u mee. Naast deskundige hulp zorgen wij voor het claimen van letselschade. Vergeet het taboe, kies voor uzelf.

Meer informatie

Arbeidsongeval

Een ongeval tijdens het werk zit vaak in een klein hoekje. Onverwachts, maar met heftige gevolgen. Diverse instanties die zich ermee bemoeien.... Voor ons draait het om u. Uw schade vorderen. Uw gemaakte kosten. En smartengeld, waar u overigens gewoon recht op heeft.

Meer informatie

Hondenbeet

Een hondenbeet zorgt voor enorme schrik. Maar tevens tot extra kosten en schade. Blijf niet onnodig met uw schade zitten, maar neem contact met ons op. Samen met u zorgen we ervoor dat uw volledige schade door de  aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigenaar van de hond wordt vergoed!

Meer informatie

Medische fout

Stop een medische misser niet in de doofpot. Wij weten dat het moeilijk is uw schade te verhalen. Neem contact met ons op. Dan kijken we samen met u of u een haalbare zaak heeft.

Meer informatie

Overige letselschade

Het klinkt misschien ongebruikelijk, maar ook voor een vallende dakpan, paardentrap of ander ongeval kunt u schade claimen. Neem contact op met ons. Dan kijken wij vrijblijvend wat uw mogelijkheden zijn.

Meer informatie

Gratis advies

De door ons kantoor te maken kosten moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Onze rechtsbijstand kost u dus niets. Dit is in de wet vastgelegd.

Meer informatie