Bel voor Gratis hulp bij letselschade
0570 - 511120

Wanneer uw zaak haalbaar lijkt en u besluit ons in te schakelen, zullen wij samen met u een plan van aanpak maken voor de verdere behandeling van uw zaak.

Wij kunnen de schadeveroorzaker voor u aansprakelijk stellen en de onderhandelingen en correspondentie met de aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij voor u verzorgen. Tevens kunnen we ervoor zorgen dat de benodigde (medische) informatie wordt verkregen en dat, wanneer daar aanleiding toe bestaat, externe deskundigen worden ingeschakeld.

Tijdens het hele schaderegelingsproces streven we naar begeleiding en hulp die volledig is afgestemd op uw individuele wensen. Onze werkzaamheden hangen derhalve nauw samen met uw persoonlijke situatie. Uiteraard blijft u van al onze activiteiten op de hoogte en doen wij niets zonder uw instemming.

Wij maken gebruik van I-letsel.  Dit is een online dossiersysteem, dat u de mogelijkheid geeft om  met een unieke code en wachtwoord zelf in uw dossier in te loggen.  Daardoor kunt u op elk door u gewenst moment de stand van zaken en correspondentie raadplegen. Vanzelfsprekend kunt u eventueel ook gelijk een vraag of mededeling achterlaten.

Om de regeling van uw schade zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij ons ingeschreven bij De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), zie www.deletselschaderaad.nl. Deze code heeft tot doel de schaderegeling zo soepel en duidelijk mogelijk te laten verlopen, zodat onnodige vertraging in het schaderegelingsproces wordt voorkomen. Voor zover dat verenigbaar is met uw belangen, zullen wij deze code derhalve volgen.

Schadebegroting

In beginsel begroten wij de schade zelf. Mocht het nodig zijn om een extern rekenbureau in te schakelen, dan maken wij ook gebruik van het Nederlands Rekencentrum Letselschade of Laumen expertise.

Medisch advies

Vanzelfsprekend is het noodzakelijk om uw medische situatie, letsel, behandeling, prognose en eventuele beperkingen goed in kaart te brengen. Dit gebeurt door de medisch adviseur, die daartoe doorgaans informatie zal moeten opvragen bij uw huisarts en uw overige behandelaars. Deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en de beoordeling daarvan is voorbehouden aan een medicus.

Wanneer u niet volledig geneest en er gevreesd moet worden voor blijvende beperkingen in uw functioneren of verslechtering van uw situatie op termijn, zal doorgaans een onafhankelijk medisch deskundige worden ingeschakeld om te adviseren over uw situatie. Uiteraard is goed advies van een medicus ook daarbij zeer belangrijk.

Wij maken daarom gebruik van verschillende medisch adviesbureau's, waaronder Med-X. Bij deze bureau's zijn louter ervaren en gekwalificeerde medisch adviseurs aangesloten. Zij beschikken over een omvangrijk netwerk van specialisten die zij kunnen raadplegen.

Zij vragen de noodzakelijke medische informatie op en brengen op verzoek advies uit. Uiteraard heeft u volledige inzage in de over u verkregen informatie en adviezen. 

Juridische procedure

In minder dan 5% van de letselschadezaken is het oordeel van de rechter noodzakelijk. Meestal is dat omdat de verzekeraar de aansprakelijkheid betwist of het niet eens is met de hoogte van de schade.

Wij zijn van mening dat procederen een vak apart is, dat door specifieke specialisten moet gebeuren. Een en ander zoals het regelen en vaststellen van uw schade ons specifieke specialisme is. Wij hebben daarom goede contacten met zeer ervaren procesadvocaten. Desgewenst kunnen zij een gerechtelijke procedure begeleiden, zodat u altijd in goede en vertrouwde handen bent.

Op 1 juli 2010 is de wet Deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Deze wet beoogd laagdrempelige ('gratis') toegang te bieden tot het rechtssysteem, met als doel om letselschadezaken vlotter te laten verlopen.

Een deelgeschil is een meningsverschil tussen het slachtoffer en de verzekeraar omtrent een specifiek onderwerp. Indien beslechting van dit geschil kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering, kan het geschil aan de rechter worden voorgelegd. Enkele voorbeelden zijn het eigen schuld percentage, de behoefte aan huishoudelijke hulp, hoogte rekenrente, etc.

Het voordeel van deze verzoekschriftprocedure is dat de kosten van de advocaat in een dergelijke procedure onder de kosten buiten rechte (artikel 6:96 BW) vallen en dat, in tegenstelling tot een normale rechtszaak, het traject veel vlotter verloopt. 

Altijd persoonlijke begeleiding:
Neem vrijblijvend contact op met

mr. Floor Beekman-Boomkamp
NIVRE Register-Expert personenschade
0570 - 511120
Fred Zwarts
Expert personenschade
0570 - 511120
mr. Vivian van der Linde
NIVRE Register-Expert personenschade
0570 - 511120
Contact

Beoordeling door onze clienten

Deskundig en juridische hulp bij letselschade

Verkeersletselschade

Was u betrokken bij een verkeersongeval? Dan komt er veel op u af. Wij denken graag kosteloos met u mee. Naast deskundige hulp zorgen wij voor het claimen van letselschade. Vergeet het taboe, kies voor uzelf.

Meer informatie

Arbeidsongeval

Een ongeval tijdens het werk zit vaak in een klein hoekje. Onverwachts, maar met heftige gevolgen. Diverse instanties die zich ermee bemoeien.... Voor ons draait het om u. Uw schade vorderen. Uw gemaakte kosten. En smartengeld, waar u overigens gewoon recht op heeft.

Meer informatie

Hondenbeet

Een hondenbeet zorgt voor enorme schrik. Maar tevens tot extra kosten en schade. Blijf niet onnodig met uw schade zitten, maar neem contact met ons op. Samen met u zorgen we ervoor dat uw volledige schade door de  aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigenaar van de hond wordt vergoed!

Meer informatie

Medische fout

Stop een medische misser niet in de doofpot. Wij weten dat het moeilijk is uw schade te verhalen. Neem contact met ons op. Dan kijken we samen met u of u een haalbare zaak heeft.

Meer informatie

Overige letselschade

Het klinkt misschien ongebruikelijk, maar ook voor een vallende dakpan, paardentrap of ander ongeval kunt u schade claimen. Neem contact op met ons. Dan kijken wij vrijblijvend wat uw mogelijkheden zijn.

Meer informatie

Gratis advies

De door ons kantoor te maken kosten moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Onze rechtsbijstand kost u dus niets. Dit is in de wet vastgelegd.

Meer informatie