Nieuws

{r.date} - {r.title}

Gratis advies

Vul uw gegevens
in voor gratis advies
bij letselschade.
Naam
E-mailadres
Telefoon nr.
Bericht
Bel mij

Werkgevers

Verhaalservice voor werkgevers (regres)

Uw werknemer kan betrokken raken bij een ongeval. Hij kan daardoor arbeidsongeschikt raken waardoor niet alleen uw werknemer, maar ook u, schade lijdt. U bent als werkgever immers verplicht om de eerste 2 jaar tenminste 70% van het loon door te betalen. Vaak is zelfs bepaald dat het eerste jaar 100% van het loon moet worden doorbetaald. Daarnaast zult u doorgaans kosten moeten maken in verband met de re-integratie van uw werknemer.

In de wet (art. 6:107a BW) is vastgelegd dat u een gedeelte van deze kosten kunt verhalen op de aansprakelijke partij. In de praktijk maken werkgevers echter lang niet altijd gebruik van hun regresrecht. Ze zijn veelal niet op de hoogte van dit recht op regres. Daarnaast is het verhalen van de vordering lang niet altijd een eenvoudige zaak.

Allereerst moet de aansprakelijkheid worden uitgezocht en aangetoond. Daarnaast moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij worden getraceerd en moet het verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het ongeval worden aangetoond.

Over het verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het ongeval bestaat regelmatig discussie. Om dit verband aan te tonen, zal medische informatie van de werknemer overlegd moeten worden. En dit is slechts mogelijk met toestemming van de werknemer. Wanneer er een discussie op medisch gebied wordt gevoerd, is het advies van een medisch adviseur onontbeerlijk.

Kortom, in veel regreszaken is een specialistische aanpak vereist. Boomkamp & Zwarts letselschade specialisten helpt u graag bij het verhalen van deze kosten.

Welke kosten kunt u als werkgever verhalen?

De wet beperkt het verhaalsrecht van de werkgever tot het netto aan de werknemer doorbetaalde loon, vermeerderd met de in redelijkheid gemaakte re-integratiekosten. Doorbetaalde overwerkvergoedingen, vakantiegeld en winstuitkeringen vallen hier eveneens onder. Bij re-integratiekosten kunt u denken aan de kosten van de arbodienst, vervoer, omscholing, persoonlijke hulp en aanpassingen op de werkplek.

Helaas is het (nog) niet mogelijk om de kosten van het inhuren van een vervangende kracht te verhalen.

Ook als u een ziekteverzuimverzekering heeft, kan het raadzaam zijn de schade op de aansprakelijke partij te verhalen. U hoeft dan niet op de verzuimverzekering te claimen, zodat u een onnodige premieverhoging kunt voorkomen.

Kosten inschakeling Boomkamp & Zwarts

Wij berekenen de gebruikelijke incassokosten. Dit is, afhankelijk van het te verhalen bedrag, een percentage van het daadwerkelijk verhaalde bedrag. Wij brengen deze kosten pas in rekening zodra de aansprakelijke verzekeraar de schadevergoeding heeft betaald. Mocht het ons niet lukken om de schade voor u te verhalen, dan zullen wij u dus geen kosten in rekening brengen.

Daarnaast zullen wij de kosten die door de aansprakelijke partij worden vergoed, hierop in mindering brengen. Daardoor is onze inschakeling veelal kosteloos mogelijk.

Om achteraf niet voor verrassingen te komen staan, maken wij met u vooraf duidelijke afspraken. U weet derhalve altijd waar u aan toe bent.

Wanneer u over het bovenstaande vragen heeft of geïnteresseerd bent in onze verhaalservice, kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor nadere informatie.