Nieuws

{r.date} - {r.title}

Gratis advies

Vul uw gegevens
in voor gratis advies
bij letselschade.
Naam
E-mailadres
Telefoon nr.
Bericht
Bel mij

Overige ongevallen

Overige ongevallen

Naast verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische fouten, bestaan er vele andere oorzaken waardoor u letselschade op kunt lopen die geheel of gedeeltelijk op een ander verhaal is. Omdat het ondoenlijk is om op deze plek een sluitende opsomming te geven, zullen wij u op deze plek enkele voorbeelden geven.

Heeft u echter door een andere oorzaak letselschade opgelopen, neem dan gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend advies omtrent uw mogelijkheden.

Letselschade door de gedraging van een dier 

Wanneer u direct of indirect letselschade oploopt door de gedraging van een dier, kunt u uw schade meestal verhalen op de bezitter/eigenaar van het dier. De bezitter van een dier is namelijk risicoaansprakelijk voor de gedragingen van het dier. Schuld is hierbij niet nodig. De eigenaar kan zich bijvoorbeeld niet beroepen op het feit dat zijn dier was weggelopen, uitgebroken en/of dat hij er niets aan kon doen. Hij blijft aansprakelijk.

Enkele voorbeelden waardoor u letselschade kunt oplopen door een dier: 

  • U krijgt een trap van een paard
  • U wordt gebeten door een hond of een kat
  • Doordat een dier schrikt, veroorzaakt het dier een aanrijding
  • U valt tijdens een rijles van een paard van een ander
  • U schrikt van een onverwachtse gedraging van dier, waardoor u ten val komt 

Letselschade door een slechte weg 
of andere gebrekkige opstal

U kunt lopend, fietsend of in uw auto betrokken raken bij een ongeval doordat het wegdek gebrekkig is. Denkt u maar eens aan een val door een losliggende tegel op de stoep of aan een onverwacht groot gat in het wegdek waardoor uw auto een lekke band krijgt en in een slip raakt. In deze gevallen is het vaak mogelijk om uw schade met succes te verhalen op de wegbeheerder.

Maar ook indien u door een losgewaaide dakpan of door een omgevallen schutting wordt geraakt, kunt u de bezitter van de opstal doorgaans met succes aansprakelijk stellen voor uw schade. Dit is doorgaans zelfs zo indien u zelf medebezitter van de opstal bent. De bezitter is namelijk risicoaansprakelijk voor een gebrekkige opstal. Schuld van de bezitter is hierbij geen vereiste. Het is voldoende dat de opstal niet voldeed aan de eisen die u daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen.

Letselschade door een gebrekkig product 

Wanneer u letselschade oploopt door een gebrekkig product, is het in bepaalde gevallen mogelijk om de producent van het product met succes aansprakelijk te stellen. Een product is gebrekkig, indien het niet voldoet aan de eigenschappen die u er redelijkerwijze van mocht verwachten. U kunt hierbij denken aan exploderende flessen, voeding met giftige stoffen, speeltuinapparatuur dat spontaan afbreekt en medicijnen die niet goed zijn.

Letselschade door sport en spel 

Wanneer u tijdens het sporten letselschade oploopt, is het slechts in beperkte gevallen mogelijk om uw schade te verhalen op diegene die u het letsel heeft toegebracht. Er bestaat enkel recht op vergoeding van uw schade, indien de schadeveroorzakende situatie buiten de ‘normale’ sport- en spelsituaties valt. Volgens de rechtspraak is namelijk minder snel sprake van een onrechtmatige handeling, wanneer deze handeling tijdens sport- en spelsituaties plaatsvindt.

Wanneer u tijdens een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld wordt getackeld en u breekt daardoor uw enkel, zal dit over het algemeen niet als een onrechtmatige daad worden beschouwd. Dit soort situaties zijn, hoe vervelend ook, immers te verwachten tijdens een voetbalwedstrijd. Anders wordt het indien u onverwacht hard en geheel buiten alle proporties wordt nagetrapt en daardoor Letsel oploopt. In zo’n geval zal over het algemeen wel sprake zijn van een onrechtmatige daad.

Letselschade door de fout van een ander 

Veel letselschades ontstaan door zogenaamde huis-, tuin-, en keukenongevallen. In die gevallen ontstaat vaak letselschade doordat een ander iets doms doet. Afhankelijk van de exacte omstandigheden waarin het ongeval is ontstaan, kan de schadeveroorzakende persoon aansprakelijk worden gesteld voor de schade. In het algemeen dient echter sprake te zijn geweest van een gedraging die in strijd is met de in het maatschappelijk verkeer geldende normen.