Nieuws

{r.date} - {r.title}

Gratis advies

Vul uw gegevens
in voor gratis advies
bij letselschade.
Naam
E-mailadres
Telefoon nr.
Bericht
Bel mij

Arbeidsongeval 

Werkgever vaak aansprakelijk voor de gevolgen van een arbeidsongeval

Wanneer u tijdens uw werkzaamheden letsel oploopt door een arbeidsongeval of bedrijfsongeval, is de kans groot dat uw werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van uw letsel. Uw werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. 

Enkel wanneer uw werkgever aan kan tonen dat hij alles heeft gedaan om het ongeval te voorkomen of wanneer hij opzet of bewuste roekeloosheid aan uw zijde kan bewijzen, is hij niet aansprakelijk. Hier geldt dus dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is, tenzij.......Deze aansprakelijkheid is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast wordt ook vaak gekeken naar artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek, dat gaat over goed werkgeverschap.

Bij ernstige ongevallen zal de arbeidsinspectie moeten worden ingeschakeld. Dit kan overigens ook achteraf. Zij maken dan een boeterapport of een proces-verbaal op. Uit deze rapportage blijken vaak de feiten waarop de aansprakelijkheid kan worden beoordeeld. 

Gelukkig zijn de meeste werkgevers verzekerd voor schade door een arbeidsongeval. Het instellen van een schadeclaim zal uw werkgever doorgaans dus niet op hoge kosten jagen.

Wat te doen bij een arbeidsongeval? 

Heeft u letsel opgelopen door een bedrijfsongeval en wilt u uw schade graag vergoed hebben? Laat u dan zo spoedig mogelijk vertegenwoordigen door een onafhankelijk letselschadedeskundige.

Het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van uw schade is veelal namelijk een ingewikkeld proces. Als u niet uitkijkt, kan dit proces erg lang gaan duren. 

Wanneer u daarbij een letselschadespecialist inschakelt, zal dit proces versnellen. Tevens zal uw werkgever inzien dat er enkel sprake is van een zakelijke kwestie en dat zijn zorg voor u wel degelijk door u wordt gewaardeerd. Letselschade door een arbeidsongeval is immers al vervelend genoeg. Het is in zo'n geval zaak om te voorkomen dat daarbovenop onnodig een arbeidsconflict ontstaat.

Indien uw werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het arbeidsongeval, zullen de door ons te maken kosten (op grond van de wet) eveneens door uw werkgever of diens verzekeraar moeten worden vergoed. Dat betekent derhalve dat wij u kosteloos kunnen bijstaan.