Nieuws

{r.date} - {r.title}

Gratis advies

Vul uw gegevens
in voor gratis advies
bij letselschade.
Naam
E-mailadres
Telefoon nr.
Bericht
Bel mij

Gratis hulp

Hoe zit dat?

De door ons kantoor te maken kosten moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Onze rechtsbijstand kost u dus niets. Dit is in de wet vastgelegd.

In artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is namelijk opgenomen dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, naast uw overige schade moet vergoeden. De aansprakelijke partij is daarom verplicht om onze kosten, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten (BGK), te betalen.

Alleen in uitzonderingsgevallen zal een deel van onze kosten mogelijk wel voor uw eigen rekening kunnen komen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien niet direct vastgesteld kan worden of er aansprakelijkheid is, zoals bij vermeende medische fouten. In dat geval maken wij vooraf heldere afspraken met u over de vergoeding van onze kosten. Wij zullen deze afspraken schriftelijk aan u bevestigen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

PIV- Overeenkomst

Met een aantal verzekeraars hebben wij een overeenkomst over onze kosten gesloten. Dit betreft de zogenaamde PIV- Overeenkomst BGK. Zie voor de tekst van deze overeenkomst www.stichtingpiv.nl.

Deze overeenkomst houdt in dat wij van de aansprakelijke verzekeraar een voorschot op onze kosten ontvangen en dat wij na afwikkeling van uw schade een vast bedrag, oplopend naarmate uw schadevergoeding hoger is, voor onze kosten ontvangen. Daardoor houden wij belang bij een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor u.

Het belangrijkste voordeel van deze overeenkomst is dat wij ons volledig kunnen richten op uw herstel en uw schadevergoeding. Er hoeven immers geen discussies met de verzekeraar gevoerd te worden over de hoogte van onze kosten.

Zodra wij weten dat de aansprakelijke partij is aangesloten bij de PIV- Overeenkomst, zullen wij u dat bevestigen.