Nieuws

{r.date} - {r.title}

Gratis advies

Vul uw gegevens
in voor gratis advies
bij letselschade.
Naam
E-mailadres
Telefoon nr.
Bericht
Bel mij

Disclaimer

Ondanks de constante zorg die wordt besteed aan de samenstelling van deze website blijft het mogelijk dat de informatie, bijvoorbeeld ten gevolge van wetswijzigingen of jurisprudentie, niet geheel up-to-date, juist of volledig is.

Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die van of via deze website is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie gebruikt of raadpleegt. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ondanks de constante zorg die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is. Wanneer u op onze website fouten aantreft, stellen wij het zeer op prijs wanneer u dat meldt via ons contactformulier.

De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie niet openbaar maken, gebruiken, kopiëren of op andere wijze verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten.